Liikkeenjohdon konsultointi

Liikkeenjohdon konsulttimme ja asiantuntijamme toimivat ja tarvittaessa osallistuvat toimintaan asiakkaittemme organisaatioissa.

 

Ydinosaamistamme ovat strategia ja liiketoimintojen ja operatiivisen toiminnan kehittäminen. Pystymme auttamaan organisaatiota optimoimaan toimintaansa ja viemään läpi strategisia muutoksia, jotka näkyvät suoraan yrityksen strategisessa asemassa ja taloudellisessa tuloksessa. Tarvittaessa asiantuntijamme on vuokrattavissa määräajaksi johtamaan tai toteuttamaan haluttuja tehtäviä.

 

Liikkeenjohdon konsultointiin kuuluvia palveluitamme ovat:

 •  Markkina- ja toimintaympäristöselvitykset
 •  Yrityksen nykytilan ja mahdollisuuksien arvioinnit
 •  Uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsiminen ja löytäminen
 •  Strategisten vaihtoehtojen arviointi
 •  Strategiaprosessien ohjaus ja strategian aukaiseminen johdon tukena
 •  Strategisten tavoitteiden ja toimenpidesuunnitelmien laatiminen
 •  Strategian käytäntöön viennin tukeminen
 •  Prosessien luominen
 •  Prosessijohtamisen luominen
 •  Toimintamallien muutokset
 •  Kannattavuuden ja tuottavuuden parantamiseen tähtäävät uudistukset

Tarjoamme osaamistamme johtamiseen ja prosessien kehittämiseen, jotta asiakkaamme voisivat optimoida operatiiviset prosessinsa ja toimitusketjunsa. Autamme asiakkaitamme uudistamaan arvoketjun keskeisiä toimintoja toiminnan suunnittelussa, hankinnassa, valmistuksessa, logistiikassa, palveluissa ja myynnissä.

X-Concepts Oy:n toimintamallina on verkottuminen ja asiantuntijatiimien nopea perustaminen asiakkaan tarpeisiin hankekohtaisesti, jolloin varmistetaan paras mahdollinen asiantuntemus sekä kiinteiden kustannusten minimointi. Tuomme yhteen asiantuntijoidemme tietämyksen ja verkostomme osaamisen, jotta voisimme ymmärtää juuri sinun organisaatiosi avainkysymykset ja tarjota sinulle huolellisesti perustellun ratkaisun.

 

Valokuvat: TVO/Hannu Huovila