Projektinjohto     

X-Concepts Oy:n projektijohtamisen asiantuntijat palvelevat sekä rakennuttajia että eri toimialojen toimittajia projektien elinkaaren eri vaiheissa, myös Turn key- toimituksissa. 

Tuemme asiakastamme hankkeen projektirakenteen ja hankintastrategioiden suunnittelussa sekä tarjousprosessissa. Teemme tarjoustoimintaan liittyviä kannattavuus- ja riskiarviointeja tiiviissä yhteistyössä asiakkaittemme kanssa, jossa pystymme auttamaan toimitusprosessin eri vaiheitten hinnoittelussa ja analysoinnissa.

 

Palvelemme asiakkaitamme, sekä rakennuttajia että toimittajia, projektin kehityksen strategisissa, kaupallisissa ja teknisissä kysymyksissä hankkeen alkuvaiheesta lähtien. Voimme osallistua projektin toteuttamiseen liittyviin toimintoihin, kuten projektinjohtamiseen, valvontaan ja hallintaan, suunnittelun hallintaan sekä projektin toteutukseen liittyviin tukitoimintoihin.

 

Kansainvälistyminen, kilpailun kiristyminen ja muut liiketoimintaympäristön muutokset edellyttävät projektinhallinnalta paitsi toiminnan selkeyttämistä, myös uusia ajatuksia ja uudenlaista johtamista toimitusketjun  ja toiminnan hallintaan – sisältäen usein  myös näkökulmat toimittajien toimittajiin ja asiakkaiden asiakkaisiin asti.

X-Concepts Oy:n asiantuntijat auttavat kun:

  •  Etsit tapoja ulkoistamiseen, alihankintaan, hankintoihin matalan kustannustason maista, tai toiminnan tehostamiseen.
  •  Yrityksesi etsii tapoja tehostaa operatiivisia toimintoja ja vähentääkseen kustannuksia.
  •  Haluat parantaa sekä toiminnan tehokkuutta että johtamisjärjestelmää, päätöksentekoprosesseja ja ohjausmenetelmiä.
  •  Haluat parantaa toimitusketjusi asiakaslähtöisyyttä
  •  Kilpailutilanne myynnin vaatii sinua arvioimaan uudelleen toimitusketjuasi ja prosessejasi.

Erityisesti PK-yrityksille suunnattuna palveluna on osallistuminen ISO 9001, 14001 ja 18001 laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmien luomiseen, jotka usein ovat vaatimuksena projektien tarjousvaiheessa. Kehittyneemmille yrityksille voimme tarjota apua projektin johtamisjärjestelmän luomiseen, jopa ISO 10006 ja PMBOK- yhteensopivana.

 S1- palvelut

Lisäpalveluna X-Concepts Oy pystyy tarjoamaan S1- tasoiset sähkö käytönjohtajan ja sähkötyönjohtajan palvelut.

Valokuvat: TVO/Hannu Huovila